KAMEN RIDER, HENSHIN!!!

Aku still amatur dalam figures collection (F Done) so ini marking koleksi peribadi aku supaya aku gigih lengkapkan semua. (D Done) untuk koleksi DVD

Showa era (D Done)
Kamen Rider 1 (F done)
Kamen Rider 2 (F done) 
Kamen Rider V3 
Riderman (F done)
Kamen Rider X
Kamen Rider Amazon (F done)
Kamen Rider Stronger (F done)
Skyrider
Kamen Rider Super-1
Kamen Rider ZX
Kamen Rider Black
Kamen Rider Black RX (F done)
Kamen Rider Shin
Kamen Rider ZO
Kamen Rider J

Heisei era Fasa 1
Kamen Rider Kuuga (F done) (D done)
Kamen Rider Agito (F done)
Kamen Rider Ryuki (D done)
Kamen Rider Faiz (F done)
Kamen Rider Blade (F done)
Kamen Rider Hibiki (F done) (D done)
Kamen Rider Kabuto (F done)
Kamen Rider Den-O (F done) (D done)
Kamen Rider Kiva (F done) (D done)
Kamen Rider Decade (F done) (D done)

Heisei era Fasa 2
Kamen Rider Double (F done) (D done)
Kamen Rider OOO (F done) (D done)
Kamen Rider Fourze (F done) (D done)
Kamen Rider Wizard (F done) (D done)
Kamen Rider Gaim (D done)
Kamen Rider Drive (F done)
Kamen Rider Ghost
Kamen Rider Ex-Aid

               Takeshi Hongo                    Hayato Ichimonji                     Shiro Kazami                    Riderman
             Kamen Rider 1             Kamen Rider 2             Kamen Rider V3               Riderman
              X              Amazon                 Stronger                  Hiroshi Tsukuba
            Kamen Rider X       Kamen Rider Amazon     Kamen Rider Stronger           Skyrider

              Kazuya Oki              Ryo Murasame                   Kamen Rider Black (Rider)                           Kamen Rider Black RX (Rider)
    Kamen Rider Super-1        Kamen Rider ZX        Kamen Rider Black       Kamen Rider Black RX

              Shin Kazamatsuri                 Masaru Aso                   Kouji Segawa                        Kamen Rider Kuuga (Rider)                      Kamen Rider Shin         Kamen Rider ZO              Kamen Rider J               Kamen Rider Kuuga   

              Kamen Rider Agito (Rider)                 Kamen Rider Ryuki (Rider)                      Kamen Rider Faiz                        Kamen Rider Blade (Rider)
       Kamen Rider Agito     Kamen Rider Ryuki         Kamen Rider Faiz            Kamen Rider Blade

                Kamen Rider Hibiki (Rider)                     Kamen Rider Kabuto (Rider)                    Kamen Rider Den-O (Rider)                      Kamen Rider Kiva (Rider)
       Kamen Rider Hibiki     Kamen Rider Kabuto       Kamen Rider Den-O        Kamen Rider Kiva

                Tsukasa Kadoya                      Kamen Rider Double                          Eiji Hino                            Gentaro Kisaragi
   Kamen Rider Decade     Kamen Rider Double       Kamen Rider OOO           Kamen Rider Fourze
          
                 Haruto Soma                       Kouta Kazuraba                           Shinnosuke Tomari                              Takeru Tenkuji
   Kamen RiderWizard       Kamen Rider Gaim          Kamen Rider Drive           Kamen Rider Ghost

                 Emu Hojo
    Kamen Rider Ex-AidGeng Riders
             Yuriko Misaki                      Kra-G3-X                           Kra-Gills                           Kamen Rider Another Agito
           Electro-Wave         Kamen Rider G3/G3-X       Kamen Rider Gills               Kamen Rider                     Human Tackle                                                                                                 Another Agito         
           G3mild 2                      KamenRiderG4                              Ren Akiyama                          Masashi Sudo       
   Kamen Rider G3 Mild        Kamen Rider G4            Kamen Rider Knight         Kamen Rider Scissor

          Shuichi Kitaoka                       Miyuki Tezuka                      Jun Shibaura              Takeshi Asakura
  Kamen Rider Zolda         Kamen Rider Raia               Kamen Rider Gai           Kamen Rider Ouja 

        Satoru Tojo                       Mitsuru Sano                           Miho Kirishima                               Dark Shinji
 Kamen Rider Tiger        Kamen Rider Imperer        Kamen Rider Femme           Kamen Rider Ryuga 

    Itsuro Takamizawa                   Kamen Rider Odin (Rider)                            Masato Kusaka                          Shūji Mihara
Kamen Rider Verde        Kamen Rider Odin               Kamen Rider Kaixa            Kamen Rider Delta 

     Kamen Rider Orga                    Sakuya Tachibana                           Hajime Aikawa                        Mutsuki Kamijo
Kamen Rider Orga      Kamen Rider Garren             Kamen Rider Chalice         Kamen Rider Leangle 

        Kamen Rider Glaive                        Iori Izumi                              Zaomaru Zaitsuhara                         Tomizo Todayama
Kamen Rider Glaive       Kamen Rider Ibuki              Kamen Rider Zanki         Kamen Rider Todoroki

         Danki                       Sabaki                           Eiki                           Shouki
Kamen Rider Danki       Kamen Rider Sabaki             Kamen Rider Eiki              Kamen Rider Shouki

         Kamen Rider Shuki                              Kamen Rider Amaki                             Kyokirider                           Kamen Rider Kabuki edit
Kamen Rider Shuki      Kamen Rider Amaki          Kamen Rider Kyoki              Kamen Rider Kabuki

       Kamen Rider Touki                          Kamen Rider kirameki                         Kamen Rider Nishiki                              Kamen Rider Habataki2
Kamen Rider Tohki      Kamen Rider Kirameki    Kamen Rider Nishiki          Kamen Rider Habataki 

         Kamen Rider The Bee                         Daisuke Kazama                         Tsurugi Kamishiro                           Arata Kagami
Kamen Rider The Bee  Kamen Rider Drake         Kamen Rider Sasword          Kamen Rider Gatack

         Sou Yaguruma                               Shun Kageyama                        Souji Kusakabe                                Kamen Rider Zeronos
     Kamen Rider                       Kamen Rider              Kamen Rider                 Kamen Rider Zeronos 
     KickHopper                        PunchHopper              Dark Kabuto

        Urataros                                  Kintaros                     Ryutaros                         Sieg
    Kamen Rider                         Kamen Rider                Kamen Rider                    Kamen Rider 
Den-O Rod Form                   Den-O Axe Form         Den-O Gun Form                Den-O Wing

     Kotaro Nogami                                 Kamen Rider Ixa                         Taiga Nobori                             Taiga Nobori
Kamen Rider                      Kamen Rider Ixa           Kamen Rider Saga        Kamen Rider Dark Kiva
New Den-O 

        Daiki Kaito                            Natsumi Hikari                    Goro (G)                              Ryu Terui
Kamen Rider Diend         Kamen Rider Kiva-la       Kamen Rider G               Kamen Rider Accel

        Sokichi Narumi                             Kamen Rider Birth                              Kamen Rider Birth Prototype                      Michal Minato
Kamen Rider Skull       Kamen Rider Birth                 Kamen Rider                Kamen Rider Aqua 
                                                                                   Birth Prototype

       Ryusei Sakuta                            Nadeshiko Misaki                               L-i-o-n lion                            KRWi-Mage
  Kamen Rider                    Kamen Rider                 Kamen Rider Beast           Kamen Rider Mage
       Meteor                            Nadeshiko

   Pn14                   Pn8                         Kaito Kumon                         Mitsuzane Kureshima
Kamen Rider Mage      Kamen Rider Mage              Kamen Rider Baron        Kamen Rider Ryugen

     Takatora Kureshima                     Takatora Kureshima                               Go Shijima                         Kyoichiro Kuroi
   Kamen Rider                   Kamen Rider                 Kamen Rider Mach             Kamen Rider 3
       Zangetsu                    Zangetsu Shin

                             Chase (Drive)                                Makoto Fukami                                    Alain 
                  Kamen Rider Chaser          Kamen Rider Specter              Kamen Rider Necrom
Tiada ulasan: